صف سالمندان برای دریافت واکسن کرونا

 • کد: LDuZ

واکسیناسیون افراد مسن

 • کد: LDfJ

صف سالمندان برای دریافت واکسن کرونا

 • کد: LDuV

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICX

واکسیناسیون افراد مسن

 • کد: LDfL

واکسیناسیون افراد مسن

 • کد: LDfK

واکسیناسیون افراد مسن

 • کد: LDft

واکسیناسیون افراد مسن

 • کد: LDfs

صف سالمندان برای دریافت واکسن کرونا

 • کد: LDuX

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LIC4

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LIC2

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LIC0

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICZ

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICW

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICV

مرکز واکسیناسیون

 • کد: LICS

logo-samandehi