تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در مجموعه ورزشی آرش میراسماعیلی تهران

 • کد: LDzX

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در مجموعه ورزشی آرش میراسماعیلی تهران

 • کد: LDz3

واکسیناسیون دانش آموزان در بسیاری از مراکز آموزشی شهر تهران

 • کد: LGm1

صف سالمندان برای دریافت واکسن کرونا

 • کد: LDuZ

تزریق واکسن در خیابان

 • کد: LGmy

مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری کووید ۱۹

 • کد: LC48

واکسیناسیون دانش آموزان در بسیاری از مراکز آموزشی شهر تهران

 • کد: LGmQ

واکسیناسیون دانش آموزان در بسیاری از مراکز آموزشی شهر تهران

 • کد: LGmV

مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 • کد: LDh6

تزریق واکسن کرونا به گروه سنی 65 سال به بالا در سوله مدیریت بحران شرق تهران (خیابان دماوند)

 • کد: LDAB

مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری کووید ۱۹

 • کد: LC5l

مرکز واکسیناسیون تجمیعی کرونا در غرب تهران

 • کد: LDic

واکسیناسیون کرونا در مرکز شمال تهران

 • کد: LDwt

واکسیناسیون کرونا در مرکز شمال تهران

 • کد: LDwr

صف سالمندان برای دریافت واکسن کرونا

 • کد: LDuV

واکسیناسیون کرونا در مرکز شمال تهران

 • کد: LDwo

مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری کووید ۱۹

 • کد: LC44

مراسم آغاز واکسیناسیون سراسری کووید ۱۹

 • کد: LC5m

logo-samandehi