حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86Z

حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86W

حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86X

حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی ، عباسعلی کدخدایی و حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: LalW

حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86Y

آیت الله صادق آملی لاریجانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lamc

مولوی عبدالحمید (راست) در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lamb

آیت الله ابراهیم امینی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری - جای خالی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان

 • کد: Lal3

دکتر حسن روحانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lamq

دکتر حسن روحانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lal9

دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. - جای خالی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان

 • کد: Lal6

دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در محل قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 • کد: LamO

حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lamg

دکتر حسن روحانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lamr

آیت الله ابراهیم امینی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری - جای خالی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان

 • کد: Laml

دکتر حسن روحانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lams

دکتر حسن روحانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lamp

دکتر حسن روحانی در دومین اجلاس پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: Lama

logo-samandehi