سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktJ

لیندا کیانی در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr8

سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktI

سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktH

شبنم مقدم در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr5

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqL

احمد مهرانفر در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr6

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqF

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqJ

سینماها در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqP

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqI

سالن سینما - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqN

سام درخشانی در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr7

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqH

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqM

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqK

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqG

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqO

logo-samandehi