سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktJ

شبنم مقدم در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr5

سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktH

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqF

سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktI

لیندا کیانی در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr8

احمد مهرانفر در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr6

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqL

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqJ

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqG

سالن سینما - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqN

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqO

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqM

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqH

سینماها در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqP

سام درخشانی در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr7

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqK

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqI