سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktJ

سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktI

سینما آزادی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LktH

لیندا کیانی در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr8

شبنم مقدم در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr5

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqF

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqJ

احمد مهرانفر در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr6

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqL

سینماها در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqP

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqI

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqH

سالن سینما - سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqN

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqM

سام درخشانی در چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نشست خبری فیلم خجالت نکش در پردیس سینمایی ملت برگزار شد .

 • کد: Lkr7

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqK

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqG

صف مشتاقان مقابل گیشه های سینما در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

 • کد: LkqO