دکتر حسن روحانی رییس جمهور برای دفاع از سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد .

 • کد: K8la

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال 1396 وارد مجلس شورای اسلامی شد.

 • کد: K8Ov

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال 1396 وارد مجلس شورای اسلامی شد.

 • کد: K8N9

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال 1396 وارد مجلس شورای اسلامی شد.

 • کد: K8Ob

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال 1396 وارد مجلس شورای اسلامی شد.

 • کد: K8Oz

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال 1396 وارد مجلس شورای اسلامی شد.

 • کد: K8N8

حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال 1396 وارد مجلس شورای اسلامی شد.

 • کد: K8Ow

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leie

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leh2

دکتر حسن روحانی رییس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 را تقدیم کرد.

 • کد: KXOp

دکتر حسن روحانی رییس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 را تقدیم کرد.

 • کد: KXOn

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leh5

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leih

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leiq

دکتر حسن روحانی رییس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 را تقدیم کرد.

 • کد: KXOf

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leh4

دکتر حسن روحانی رییس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 را تقدیم کرد.

 • کد: KXOu

جلسه بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: Leii

logo-samandehi