پاکسازی تبلیغات از سطح شهر پس از انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی

 • کد: K87c

تبلیغات انتخاباتی پنجمین دور مجلس شورای اسلامی در سطح شهر

 • کد: K869

سطح شهر تهران - تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9lq

تبلیغات انتخاباتی پنجمین دور مجلس شورای اسلامی در سطح شهر

 • کد: K868

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaX6

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaX5

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaSN

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaSP

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaXR

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaSL

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaX4

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دورهٔ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح شهر

 • کد: La2s

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaXW

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaSK

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaSC

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaXJ

تبلیغات انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaSD

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در سطح شهر

 • کد: LaXZ

logo-samandehi