حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86Z

تبلیغات انتخاباتی پنجمین دور مجلس شورای اسلامی در سطح شهر

 • کد: K869

صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی در بین مردم برای رای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا

 • کد: LaRL

حضور مردم تهران در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا

 • کد: LaZm

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9hC

حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86W

حضور آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات میاندوره ای دومین دوره مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K864

حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86X

صندوق اخذ آراء انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9f1

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9hy

لیست تبلیغات کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران

 • کد: K9fO

سطح شهر تهران - تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9lq

حضور آیت الله علی خامنه ، در انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندوره ای دومین مجلس خبرگان رهبری

 • کد: K86Y

حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در ستاد انتخابات کشور

 • کد: K9hr

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9hH

لیست تبلیغات کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران

 • کد: K9fN

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

 • کد: K9hx

لیست تبلیغات کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران

 • کد: K9fP

logo-samandehi