محمدعلی افشانی در صحن شورا به عنوان شهردار تهران سوگند یاد کرد

  • کد: LnpG
عنوان محمدعلی افشانی در صحن شورا به عنوان شهردار تهران سوگند یاد کرد قیمت 50000 تاریخ تهیه 1397/02/30 تاریخ انتشار 1397/02/31 کلید واژه ها محمدعلی افشانی سوگند محمد علی افشانی گروه ها اجتماعی نام عکاس نا مشخص کد محصول LnpG