امضای توافقنامه توسعه میدان نفتی کرنج مابین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس

  • کد: LnpF
عنوان امضای توافقنامه توسعه میدان نفتی کرنج مابین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس قیمت 50000 تاریخ تهیه 1397/02/26 تاریخ انتشار 1397/02/30 کلید واژه ها امضای توافقنامه توسعه میدان نفتی کرنج گروه ها اقتصادی نام عکاس علی محمدی کد محصول LnpF