مراسمی به مناسبت هشتاد و پنجمین زاد روز استاد محسن میرزایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن فردوسی برگزار شد

  • کد: LkpR
عنوان مراسمی به مناسبت هشتاد و پنجمین زاد روز استاد محسن میرزایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن فردوسی برگزار شد قیمت 50000 تاریخ تهیه 1396/10/05 تاریخ انتشار 1396/11/08 کلید واژه ها محسن میرزایی گروه ها فرهنگ وهنر نام عکاس ابوالفضل نسایی کد محصول LkpR