دیدار هنرپیشه گان از خانه سالمندان - داوود رشیدی (ر) و فرامرز قریبیان (چ)

  • کد: K9rn
عنوان دیدار هنرپیشه گان از خانه سالمندان - داوود رشیدی (ر) و فرامرز قریبیان (چ) قیمت 50000 تاریخ تهیه 1375/06/25 تاریخ انتشار 1395/11/05 کلید واژه ها بازیگر بازیگران هنرپیشه هنرپیشه گان داوود رشیدی داود رشیدی فرامرز قریبیان گروه ها دهه هفتاد فرهنگ و هنر نام عکاس آژانس عکس ایران کد محصول K9rn