غلامحسین امیرخانی استاد بزرگ خوشنویسی در مراسم دیدار هنرمندان از وزیر ارشاد

  • کد: K99F
عنوان غلامحسین امیرخانی استاد بزرگ خوشنویسی در مراسم دیدار هنرمندان از وزیر ارشاد قیمت 50000 تاریخ تهیه 1395/09/24 تاریخ انتشار 1395/12/08 کلید واژه ها غلامحسين اميرخاني گروه ها فرهنگ وهنر نام عکاس ابوالفضل نسایی کد محصول K99F