دکتر حسن روحانی رییس جمهور برای دفاع از سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد .

  • کد: K8la
عنوان دکتر حسن روحانی رییس جمهور برای دفاع از سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد . قیمت 0 تاریخ تهیه 1395/08/11 تاریخ انتشار 1395/09/28 کلید واژه ها سخنرانی حسن روحانی در مجلس سخنرانی رییس جمهور در مجلس حسن روحانی در مجلس جلسه رای اعتماد به 3 وزیر پیشنهادی جلسه رای اعتماد مجلس گروه ها سیاسی نام عکاس سجاد صفری کد محصول K8la