تبلیغات انتخاباتی پنجمین دور مجلس شورای اسلامی در سطح شهر

  • کد: K869
عنوان تبلیغات انتخاباتی پنجمین دور مجلس شورای اسلامی در سطح شهر قیمت 50000 تاریخ تهیه 1375/01/29 تاریخ انتشار 1395/10/18 کلید واژه ها تبلیغات در سطح شهر تبلیغات انتخاباتی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی گروه ها دهه هفتاد سیاسی نام عکاس نا مشخص کد محصول K869