میزگرد صادق زیبا کلام (ر) استاد دانشگاه و بهروز شعیبی (چ) کارگردان در روزنامه ایران

  • کد: K80V
عنوان میزگرد صادق زیبا کلام (ر) استاد دانشگاه و بهروز شعیبی (چ) کارگردان در روزنامه ایران قیمت 50000 تاریخ تهیه 1395/10/10 تاریخ انتشار 1395/10/12 کلید واژه ها صادق زیبا کلام بهروز شعیبی گروه ها سیاسی نام عکاس سید رضا معطریان کد محصول K80V