عباس پرتوی مقدم ، مدیر گروه تاریخ دفتر تالیف کتب های درسی.

  • کد: K7T6
عنوان عباس پرتوی مقدم ، مدیر گروه تاریخ دفتر تالیف کتب های درسی. قیمت 250000 تاریخ تهیه 1395/06/09 تاریخ انتشار 1395/08/08 کلید واژه ها پرتره عباس پرتوی مقدم گروه ها اجتماعی نام عکاس امیر رجبی کد محصول K7T6