تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور - هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در استان خوزستان

 • کد: Lob1

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobY

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobS

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobW

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobV

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobU

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobT

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobR

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobQ

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobO

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobN

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور

 • کد: LobM

حسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه

 • کد: LoaE

حسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه

 • کد: LoaD

حسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه

 • کد: LoaB

همجواری ساکنان کلاک البرز با خط راه آهن

 • کد: Loan

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران

 • کد: Load

فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن

 • کد: Ln95

مصطفی بهزادفر ، استاد دانشگاه

 • کد: Ln91

تقی رستمی وند معاون امور اجتماعی وزارت کشور

 • کد: Ln88

مراسمی به مناسبت هشتاد و پنجمین زاد روز استاد محسن میرزایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی سالن فردوسی برگزار شد

 • کد: LkpT


logo-samandehi