کودکان دختر با لباسهای محلی

 • کد: LocV

مراسم جشن تکلیف

 • کد: Loc1

مراسم جشن تکلیف

 • کد: Loc0

مراسم جشن تکلیف

 • کد: LocZ

مراسم جشن تکلیف

 • کد: LocY

مراسم جشن تکلیف

 • کد: LocW

مراسم جشن تکلیف

 • کد: LocU

مراسم جشن تکلیف

 • کد: LocT

مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 • کد: Locw

مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

 • کد: LocA

مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

 • کد: LocB

مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

 • کد: Locz

مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

 • کد: Locy

مراسم افتتاح شبکه ملی اطلاعات با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی

 • کد: Locx

عیادت پیرحسین کولیوند رییس اورژانس کشور از دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

 • کد: Lob6

عیادت پیرحسین کولیوند رییس اورژانس کشور از دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

 • کد: Lob7

عیادت پیرحسین کولیوند رییس اورژانس کشور از دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

 • کد: Lob9

دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

 • کد: Loca

دانشجویان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

 • کد: Locc

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط رییس جمهور - هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در استان خوزستان

 • کد: Lob5

تقدیم لایحه بودجه سال 98 به مجلس شورای اسلامی توسط دکتر حسن روحانی رییس جمهور - هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در استان خوزستان

 • کد: LobP


logo-samandehi